BagBoy

  1. Home
  2. /
  3. BagBoy

Bag Boy golfaratiņišobrīdirkļuvuši par neatņemamugolfainventārasastāvdaļuvisāpasaulē. Laika gaitā Bag Boy zīmolsirieguvisplašuatpazīstamībugolfapasaulē, jo īpašitiekpiedomāts, laigolfaratiņibūtuērtisaliekami un kompaktitransportēšanai, viegli, no izturīgiemmateriāliem un prakstiski, laivissnepieciešamaisgolfambūtuvienuviet.