Cobra Puma Golf

  1. Home
  2. /
  3. Cobra Puma Golf

COBRA PUMA GOLF irspēcīgszīmols, kurširviens no visatpazīstamākajiemgolfazīmoliempasaulē, it īpašitāpēc, ka daudziprofesionāligolfaspēlētājiiršīzīmolavēstneši, piemēramkā: Rickie Fowler, Bryson DeChambeau, Lexi Thompson, Graham DeLaet, Jesper Parnevik and Blair O’Neal. Cobra pastāvīgistrādā pie savuproduktuuzlabošanas, ieviešotarvienjaunasinovatīvastehnoloģijas, laikatrsspēlētājs, neatkarīgi no spēleslīmeņa, varētusevatrastvispiemērotākogolfainventāru, laisaniegtuvislabākosrezultātus un komfortu. Ar PUMA golfaapaviem, apģērbiem un aksesuāriem Puma iedrošinavisulīmeņugolfaspēlētājusizskatītieslabāk, justieslabāk un spēlētlabāk!